วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ธุรกิจบริการเครื่องปรับอากาศ

  ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี และนับวันจะร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากภาวะโลกร้อน ประกอบกับราคาเครื่องปรับอากาศไม่แพงนัก ทำให้ยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วงหนึ่งปีแรกบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศจะรับประกันการดูแลรักษาล้างเครื่องปรับอากาศให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หลังจากหนึ่งปีแล้วผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเอง ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีการล้างเครื่องปรับ
อากาศปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถให้ความเย็นและอากาศที่สะอาด ซึ่งจากการที่มีผู้ใช้แอร์กันมากขึ้นโดยที่ บ้านหนึ่งหลังอาจมีเครื่องหลายเครื่อง ทำให้ผู้ให้บริการบำรุงรักษา/เครื่องปรับอากาศมีจำนวนไม่เพียงพอ บางครั้งต้องรอคิวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นธุรกิจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจึงยังคงมีอนาคตที่ดีเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุน โดยผู้ที่สนใจทำธุรกิจนี้ควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
รู้เรื่องแอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น