วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คอมเพรสเซอร์ แอร์

คอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องอัดแก๊ซสารทำความเย็น (อังกฤษ: Gas compressor)
เครื่องอัดแก๊ซสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊ซมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่น้ำยาแอร์สถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิ
ขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก
ประเภทของคอมเพรสเซอร์
เครื่องอัดแก๊ซสารทำความเย็นที่ใช้มากมี 3 ประเภทคือ
  1. แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
  2. แบบแรงหมุน (Rotary Compressor)
  3. แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Compressor)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น