วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกหลักการแล้วจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศดีขึ้นและลดปัญหาการเกิดเสียงดังได้ด้วย
-          ในการเลือกสถานที่สำหรับติดตั้งมีข้อควรคำนึงดังนี้
1.    ติดตั้งแล้วไม่ทำให้เกิดเสียงดังมาก
2.    ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายลมร้อนของเครื่องควบแน่น
3.    สถานที่ติดตั้งชุดเป่าลมเย็น จะต้องดูดเป่าลมเย็นให้หมุนเวียนในห้องปรับอากาศได้ดี
4.    ท่อทางเดินน้ำยาที่ต่อระหว่างชุดเครื่องเป่าลมเย็น และชุดเครื่องควบแน่น ไม่ควรยาวเกินกว่าที่กำหนด
5.    ท่อน้ำทิ้งจากชุดเครื่องเป่าลมเย็น ควรถ่ายเทได้สะดวก

-          ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมดังนี้
1.    บริเวณที่มีน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจกระเด็นถูกตัวเครื่องปรับอากาศได้ เช่น บริเวณโรงงานซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
2.    บริเวณที่มีการรั่วของก๊าชติดไฟได้ หรือสารเคมีบางชนิด ซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียหาย และมีอายุการใช้งานน้อยลง
-          ข้อแนะนำในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเบื้องต้น
- เครื่องเป่าลมเย็น (Fan coil Unit) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางส่งลมเย็น การติดตั้งท่อทางเดินน้ำยาและท่อน้ำทิ้งควรจะสั้นและง่าย ควรติดตั้งบนฐานหรือผนังที่แข็งแรง และควรติดตั้งให้มีความสูงอยู่ระหว่าง 150 – 180 เซนติเมตร
- เครื่องควบแน่น (Condensing Unit) ควรหลีกเลี่ยงการถูกแดดหรือฝนการระบายความร้อนต้องสะดวก และต้องตั้งบนฐานที่แข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น