วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเติมน้ำยาแอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศใหม่

ในการเติมน้ำยาแอร์ สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ความสำคัญอันดับแรกได้แก่ ข้อมูลขอลบริษัทที่ผลิตเครื่องปรับอากาศนั้นๆ ที่จะต้องระบุจำนวนน้ำยาแอร์ที่บรรจุเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ ในเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี จะมีการบรรจุน้ำยาแอร์มาให้ในปริมาณที่พอดี ไว้ในคอนเดนเซอร์ พร้องทั้งระบุความยาวของท่อน้ำยาแอร์ที่ต่อกับเครื่องตัวนอกและเครื่องตัวในไว้ด้วย ในการติดตั้งถ้าใช้ความยาวท่อเกินขอบเขตที่ผู้ผลิตที่ระบุไว้จำเป็นต้องบรรจุสารทำความเย็น(น้ำยาแอร์)เพิ่มเข้าไปจำนวนเท่าไรต่อความยาวท่อที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 เมตร บริษัทผู้ผลิตจะระบุมาในคู่มือติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นๆ

ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศไม่มีน้ำยาแอร์บรรจุอยู่ ผู้ที่ทำการติดตั้งหรือผู้ที่ทำการซ่อมเครื่องจำเป็นต้องน้ำยาแอร์เข้าไปในระบบและจะต้องบรรจุน้ำยาแอร์ในปริมาณที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดมาให้

การเติมน้ำยาแอร์วิธีเติมเติมยังไงเติมแบบติดตามตอนต่อไปมี่นี้เร็วๆนี้

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2555 00:53

    อยากทราบวิธีการเติม อ่าค๊าาาา

    ตอบลบ