วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เครื่องปรับอากาศ amena

เครื่องปรับอากาศ

Amena แอร์
-แอร์ มาตรฐาน มอก. 2134/2545

-เครื่องปรับอากาศ เทคโนโลยี Super Long Fiow (รุ่น WXT33-WXT48) ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ส่งลมเย็นไกล 12 เมตร

-เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ HCS-SP (นาโนเทคโนโลยี)

-เครื่องปรับอากาศ เทคโนโลยี AICS ช่วยลงเสียงคอยล์ร้อนใ้ห้ีเงียบลง

-เครื่องปรับอากาศ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น